• 1. Đăng nhập MISA MTAX

  Trường hợp 1: Khách hàng mua mới MTAX.VN Truy cập website: https://mtaxapp.misa.vn/ Nhập Số điện thoại/Email đăng nhập vào phần mềm: Nếu đăng nhập lần đầu sau khi đặt mua phần mềm: Dùng Số điện thoại/Email khai báo tại mục Thông tin người dùng MISA MTAX khi đặt mua phần mềm. (Có thể…

 • 2. Cập nhật thông tin người nộp thuế

  1. Mục đích Các thông tin khai báo ở đây sẽ tự động lấy lên các tờ khai lập trực tiếp trên MTAX, giúp Kế toán không mất công khai báo lại và đảm bảo tính chính xác, thống nhất giữa các tờ khai. 2. Các bước thực hiện 1….

 • 1. Nộp tờ khai thuế

  Lưu ý: Để phục vụ cho việc ký số lên tờ khai cần: Nếu đơn vị sử dụng hình thức ký số trực tiếp qua USB thì  kế toán phải cắm USB Token của đơn vị vào máy tính (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không…

 • 6. Tra cứu tờ khai/tiền thuế/thông báo

  1. Xem tổng quan tình hình nộp tờ khai Vào mục Tổng quan để xem các thông tin liên quan đến tình hình nộp tờ khai như: Số tờ khai đã đăng ký, Số tờ khai đã nộp, Tờ khai sắp hết hạn… 2. Tra cứu tờ khai đã nộp Cho…

 • Chào tất cả mọi người!

  Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!