1. Home
  2. 1. Bắt đầu sử dụng
  3. 6. Phân quyền sử dụng

6. Phân quyền sử dụng

1. Nội dung 

Hướng dẫn người Quản trị phân quyền cho các nhân viên khác vào sử dụng phần mềm.

2. Hướng dẫn

Bước 1: Người dùng Quản trị phân quyền cho người dùng mới

Lưu ý:

    • Chỉ người dùng có vai trò Quản trị mới có thể thực hiện phân quyền
    • Tài khoản người dùng khai báo khi đặt mua phần mềm mặc định có vai trò Quản trị

Bước 2: Người dùng mới đăng nhập vào phần mềm và xác thực tài khoản

1. Lần đăng nhập đầu tiên, sử dụng Số điện thoại hoặc Email (do người Quản trị khai báo)

2. Sau đó, thực hiện Xác thực tài khoản và sử dụng tài khoản đã xác thực để đăng nhập vào những lần sau.

Updated on 4 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment