1. Home
 2. Cải tiến kết nối chữ ký số eSign đáp ứng cơ chế xác thực 2 lớp và định danh thiết bị

Cải tiến kết nối chữ ký số eSign đáp ứng cơ chế xác thực 2 lớp và định danh thiết bị

1. Mục đích

 • Xác thực 2 lớp: Tăng thêm 1 lớp bảo mật khi Thiết lập ký số đó là xác thực qua Số điện thoại của Chủ sở hữu chữ ký số.
 • Định danh thiết bị: Mỗi thiết bị dùng để ký số eSign đều được xác minh và phê duyệt quyền sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R1.1:
  • Khi Thiết lập ký số eSign: Chỉ cần nhập tài khoản đăng nhập eSign và mã PIN.
  • Khi ký số lên hóa đơn, biên bản…: Chỉ cần Thiết lập ký số eSign trên trình duyệt bất kỳ là có thể sử dụng trình duyệt đó và các trình duyệt/máy tính khác để ký số.
 • Từ phiên bản R1.1 trở đi:
  • Khi Thiết lập ký số eSign, chương trình bổ sung thêm bước Xác thực qua số điện thoại của chủ sỡ hữu.

Lưu ý: Chỉ bổ sung thêm bước xác thực trên nếu tài khoản MISA của Chủ sở hữu chữ ký số eSign có thiết lập bảo mật 2 lớp.

  • Khi Ký số eSign, nếu thiết bị dùng để ký số eSign chưa được cấp quyền sử dụng thì chương trình sẽ hiển thị thông báo dưới đây:

Lưu ý: Thiết bị ký số eSign được hiểu là Trình duyệt (Firefox, Chrome…) => Khi cài đặt lại trình duyệt hoặc xóa cache của trình duyệt thì cũng phải phê duyệt lại.

Để cấp quyền sử dụng eSign cho thiết bị ký số, thực hiện như sau:

1. Gửi yêu cầu phê duyệt sử dụng eSign, sau đó liên hệ với người Chủ sở hữu chữ ký số để yêu cầu phê duyệt (xem thông tin người Chủ sở hữu trên màn hình Chờ phê duyệt bên dưới)

2. Phê duyệt thiết bị trên app eSign của Chủ sở hữu chữ ký số.

3. Sau khi thiết bị được phê duyệt, Kế toán có thể ký số eSign lên hóa đơn, tờ khai, báo cáo…như trước đây.

3. Lưu ý:

1. Sau khi gửi Yêu cầu phê duyệt sử dụng eSign, nếu người Chủ sở hữu chữ ký số chưa phê duyệt thiết bị thì khi Ký số eSign trên meInvoice Web, chương trình sẽ hiển thị thông báo.

2. Khách hàng đã Thiết lập ký số từ phiên bản R1 trở về trước thì vẫn có thể sử dụng các trình duyệt khác nhau để ký số mà không cần Phê duyệt thiết bị trên app eSign. Nếu Khách hàng Thiết lập ký số lại, thì mới phải thực hiện Phê duyệt thiết bị mỗi khi ký số trên trình duyệt mới.

3. Trình duyệt dùng để Thiết lập ký số eSign và có thực hiện bước xác thực qua Số điện thoại của Chủ sở hữu (như mô tả ở trên) được coi là đã được cấp quyền và không cần thực hiện bước Phê duyệt thiết bị trên app eSign

Updated on 5 Tháng Sáu, 2020

Was this article helpful?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment