1. Home
  2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. 4. Đăng ký ngừng nộp tờ khai

4. Đăng ký ngừng nộp tờ khai

1. Nội dung

Hướng dẫn đăng ký ngừng nộp với các tờ khai không còn phát sinh ở đơn vị

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Để phục vụ cho việc ký số lên tờ khai cần:

  • Nếu đơn vị sử dụng hình thức ký số trực tiếp qua USB thì  kế toán phải cắm USB Token của đơn vị vào máy tính (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).
  • Nếu đơn vị sử dụng các hình thức ký số khác thì phải thiết lập chữ ký số.

1. Thực hiện đăng ký ngừng nộp tờ khai như sau:

2. Có thể kiểm tra xem tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận chưa sau khi nộp tờ khai 15 phút tại mục Khai thuế

Updated on 8 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment