1. Home
  2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. 5. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN MISA

5. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN MISA

1.Nội dung

Hướng dẫn đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-Van MISA khi không còn nhu cầu sử dụng.

2.Các bước thực hiện.

1. Nhấn Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN.

2. Điền thông tin lên tờ khai:

  • Nếu sử dụng chữ ký số eSign chương trình sẽ tự động điền thông tin chữ ký số lên tờ khai
  • Nếu sử dụng USB Token, cần cắm USB vào máy tính sau đó nhấn vào ô (như hình dưới) để chọn chứng thư số sử dụng, chương trình sẽ tự động điền thông tin chữ ký số lên tờ khai

3. Nhấn Đăng ký thay đổi và ký số lên tờ khai theo hình thức ký số đã thiết lập

4. Có thể kiểm tra xem tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận chưa sau khi nộp tờ khai 15 phút tại mục Khai thuế

Updated on 8 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment