1. Home
  2. 1. Bắt đầu sử dụng
  3. 5. Đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng

5. Đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng

1. Nội dung.

Hướng dẫn đăng ký danh sách các tờ khai nộp cho cho cơ quan thuế qua cổng T-VAN của MISA 

2. Các bước thực hiện.

1. Tại màn hình Bắt đầu sử dụng, chọn Đăng ký tờ khai nộp qua mạng.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là r1_mtax_dang_ky_to_khai01.png

Hoặc vào mục Khai thuế để thực hiện

2. Chọn các tờ khai phát sinh ở đơn vị và muốn đăng ký nộp qua mạng

3. Nhấn Nộp đăng ký và ký số lên tờ khai theo hình thức ký số đã thiết lập

Lưu ý: Để ký số bằng USB Token thì phải cắm USB vào máy tính trước khi ký số

4. Có thể kiểm tra xem tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận chưa sau khi nộp tờ khai 15 phút tại mục Khai thuế hoặc mục Thông báo.

Updated on 27 Tháng Tư, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment