1. Home
  2. 1. Bắt đầu sử dụng
  3. 1. Đăng nhập MISA MTAX

1. Đăng nhập MISA MTAX

Trường hợp 1: Khách hàng mua mới MTAX.VN

  1. Truy cập website: https://mtaxapp.misa.vn/
  2. Nhập Số điện thoại/Email đăng nhập vào phần mềm:
    • Nếu đăng nhập lần đầu sau khi đặt mua phần mềm: Dùng Số điện thoại/Email khai báo tại mục Thông tin người dùng MISA MTAX khi đặt mua phần mềm.

(Có thể xem lại trên Email thông báo tài khoản đăng nhập nhận được sau khi thanh toán đơn hàng )

(có thể xem trên Email  phân quyền sử dụng tài khoản mtax nhận được sau khi người Quản trị phân quyền)

3. Nhấn Tiếp theo.

4. Thực hiện Xác thực tài khoản và sử dụng tài khoản đã xác thực để đăng nhập vào những lần sau. 

Trường hợp 2: Khách hàng ở phiên bản cũ nâng cấp lên

 1. Truy cập website: https://mtaxapp.misa.vn/

2. Nhập Mã số thuế Mật khẩu đang sử dụng để đăng nhập MTAX.VN

3. Thực hiện Nâng cấp bảo mật tài khoản (một lần duy nhất) để làm tài khoản đăng nhập vào phần mềm.

Lưu ý: Để tăng tính bảo mật cho tài khoản, có thể thiết lập bảo mật 2 lớp khi đăng nhập.

Updated on 16 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment