1. Home
 2. Kiểm tra hồ sơ đăng ký mẫu tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa?

Kiểm tra hồ sơ đăng ký mẫu tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa?

Sau 15 phút kể từ khi nộp hồ sơ đăng ký mẫu tờ khai, kế toán có thể kiểm tra xem hồ sơ đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa như sau:

1. Vào mục Khai thuế\chọn Tờ khai đăng ký nộp.

2. Chương trình hiển thị danh sách các mẫu tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận cho đơn vị nộp qua mạng tại tab Tờ khai đăng ký nộp.

 • Nếu mẫu tờ khai cần kiểm tra không có trên danh sách này thì mẫu tờ khai đó chưa được cơ quan thuế chấp thuận. Có thể kiểm tra xem hồ sơ đăng ký mẫu tờ khai đó đã được gửi đến cơ quan thuế hay chưa bằng cách:
  • Chọn tab Lịch sử đăng ký.

Lưu ý: Danh sách Lịch sử đăng ký chỉ hiển thị danh sách bản đăng ký theo từng lần, không hiển thị danh sách mẫu tờ khai.

  • Xem trạng thái hồ sơ tại cột Trạng thái.
   • Trạng thái TCT chấp nhận: hồ sơ đã được cơ quan thuế chấp nhận.(Xem chi tiết các mẫu tờ khai tại tab Tờ khai đăng ký nộp)
   • Trạng thái TCT không chấp nhận: Tổng cục thuế không cấp nhận hồ sơ đăng ký tờ khai của đơn vị =>Cách giải quyết: liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để biết nguyên nhân tại sao không được chấp nhận, sau đó thực hiện đăng ký lại mẫu tờ khai trên mtax.
   • Trạng thái Gửi lên MISA: Hồ sơ mới chỉ được gửi đến nhà TVAN (MISA) và chưa được gửi đến cơ quan thuế => Cách giải quyết: Nếu đã quá 15 phút thì có thể liên hệ với nhà TVAN (MISA) để yêu cầu xử lý.

Updated on 14 Tháng Tư, 2020

Was this article helpful?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment