1. Nộp tờ khai thuế

Lưu ý: Để phục vụ cho việc ký số lên tờ khai cần:

 • Nếu đơn vị sử dụng hình thức ký số trực tiếp qua USB thì  kế toán phải cắm USB Token của đơn vị vào máy tính (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).
 • Nếu đơn vị sử dụng các hình thức ký số khác thì phải thiết lập chữ ký số.

Trường hợp 1: Nộp trên website: https://mtaxapp.misa.vn/

Bước 1: Xuất tờ khai ra file .xml
  • Nếu lập tờ khai trên phần mềm Kế toán: Xuất tờ khai ra file .xml theo hướng dẫn trên phần mềm kế toán đó.
  • Nếu lập tờ khai trên phần mềm HTKK: xuất tờ khai ra file .xml như sau:

Bước 2: Nộp tờ khai

1. Nhấn Nộp tờ khai.

2. Chọn tờ khai muốn nộp

  • Cách 1: Kéo thả tệp tờ khai

  • Cách 2: Chọn tệp tờ khai từ máy tính

3. Nhấn Nộp tờ khai và ký số lên tờ khai theo hình thức ký số đã thiết lập

4. Hiển thị thông báo nộp tờ khai thành công

Trường hợp 2: Nộp trực tiếp từ phần mềm kế toán MISA SME.NET/AMIS ACT

Lưu ý: Để nộp tờ khai trực tiếp trên phần mềm kế toán MISA SME.NET/AMIS ACT, trước tiên cần thực hiện các bước bắt đầu sử dụng trên trang https://mtaxapp.misa.vn/

1. Mở tờ khai/báo cáo cần nộp và nhấn In

2. Đăng nhập bằng Mã số thuế và tài khoản MTAX

3. Ký số lên tờ khai theo hình thức ký số đã thiết lập

Lưu ý:

 • Để ký số bằng chữ ký số eSign, cần Thiết lập chữ ký số eSign trên trang https://mtaxapp.misa.vn/ . Xem hướng dẫn tại đây

 • Để ký số bằng USB Token, chỉ cần thiết lập chữ ký số USB Token trên phần mềm SME và cắm USB Token vào máy tính mỗi lần ký số. Xem hướng dẫn tại đây.

 • Trường hợp tờ khai có các phụ lục đính kèm. (Ví dụ: Báo cáo tài chính có phụ lục đính kèm là Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản.) Thực hiện như sau:
  • Chọn tờ khai muốn đính kèm phụ lục (có thể đính kèm phụ lục là file word, excel, pdf…)

  • Đính kèm phụ lục lên tờ khai (bằng cách kéo thả hoặc chọn tệp từ máy tính tương tự trường hợp nộp tờ khai) và chọn Loại phụ lục

  • Nhấn Nộp tờ khai và ký số lên tờ khai theo hình thức ký số đã thiết lập

  • Hiển thị thông báo nộp tờ khai thành công

Lưu ý:

Có thể kiểm tra xem tờ khai/phụ lục đã được cơ quan thuế chấp nhận chưa sau khi nộp tờ khai 15 phút tại mục Khai thuế

Updated on 15 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment