1. Home
  2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. 3. Thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử

3. Thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử

1. Nội dung

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký với cơ quan thuế khi có sự thay đổi, bổ sung về thông tin giao dịch điện tử

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Khi có thay đổi thông tin giao dịch thì trước tiên cần cập nhật lại các thiết lập ban đầu. Cụ thể như sau:

1. Nhấn Thay đổi, bổ sung thông tin GDĐT

2. Chương trình tự động lấy lên các thông tin người nộp thuế mới nhất theo thiết lập

Lưu ý: Nếu sử dụng USB Token, cần cắm USB vào máy tính sau đó nhấn vào ô Số chứng thư số để chọn chứng thư số sử dụng, chương trình sẽ tự động điền đầy đủ thông tin lên tờ khai

3. Nhấn Đăng ký thay đổi, chương trình sẽ tự động nộp tờ khai cho cơ quan thuế

4. Có thể kiểm tra xem tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận chưa sau khi nộp tờ khai 15 phút tại mục Khai thuế

Updated on 27 Tháng Tư, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment