1. Home
  2. 1. Bắt đầu sử dụng
  3. 3. Thiết lập chữ ký số

3. Thiết lập chữ ký số

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập chữ ký điện tử để ký số lên các tờ khai thuế và chứng từ nộp thuế.

2. Các bước thực hiện

1. Sau khi Cập nhật thông tin người nộp thuế, tại màn hình Bắt đầu sử dụng\ chọn Thiết lập ký số.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là r1_mtax_cap_nhat_thong_tin_ng_nop_thue05.png

Hoặc vào mục Hệ thống\Chữ ký số

2. Chọn hình thức ký số đơn vị đang sử dụng.

Trường hợp 1: Sử dụng Chữ ký số eSign.vn

Lưu ý: Cần mua dịch vụ chữ ký số eSign trước khi thiết lập.

1. Thực hiện kết nối dịch vụ chữ ký số eSign

Lưu ý: Tại bước Nhập mã Pin ký số nếu tích chọn Nhớ mã PIN cho lần sau thì sẽ không cần nhập mã Pin mỗi lần ký số.

Trường hợp 2: Sử dụng USB token.

1. Thiết lập chữ ký số USB Token

2. Cài đặt công cụ MISA KYSO (Nếu chưa có). Xem hướng dẫn tại đây.

3. Sau khi thiết lập xong, Kế toán có thể ký số lên tờ khai theo hình thức ký số đã thiết lập

3. Lưu ý

  • Mã số thuế trên chữ ký số phải khớp với Mã số thuế đăng ký Mtax

  • Với chữ ký số USB Token: phải cắm chữ ký số vào máy tính mỗi khi ký nộp tờ khai

Updated on 27 Tháng Tư, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment