1. Home
  2. 3. Câu hỏi thường gặp
  3. Tôi muốn hủy đơn hàng đã đặt trên Website?

Tôi muốn hủy đơn hàng đã đặt trên Website?

1. Nội dung

Đối với đơn hàng đã mua trên website nhưng chưa thanh toán, nếu có nhu cầu thay đổi lại thông tin như nhu cầu về gói thuê bao hoặc trước đó chưa nhập mã giảm giá… thì có thể hủy đơn hàng đó và tạo đơn hàng mới.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Hủy đơn hàng đã tạo.

1. Sau khi đặt hàng trên website nếu chưa thanh toán, chương trình sẽ cấp tài nguyên tạm đăng nhập vào phần mềm. Mở email để lấy thông tin đăng nhập.

2. Đăng nhập vào phần mềm.

3. Vào mục Hệ thống\Tài nguyên, tại đơn hàng cần hủy nhấn Hủy bỏ.

4. Khai báo lý do hủy đơn hàng, nhấn Đồng ý.

5. Chương trình hiển thị thông báo như sau nhấn .

Bước 2: Đặt mua đơn hàng mới.

1. Nhấn Mua ngay.

2. Khai báo thông tin đơn hàng, nhấn Tiếp tục.

3. Chương trình tự động lấy lên Thông tin thuê bao MISA MTAX theo thông tin từ lần đầu đặt mua MISA MTAX. Khai báo các thông tin còn thiếu hoặc sửa lại thông tin (nếu cần)

  • Tích chọn Tôi xác nhận và chịu trách nhiệm với thông tin xuất hóa đơn trên là đúng.
  •  Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Thanh toán.

4. Thanh toán. Xem hướng dẫn tại đây.

5. Sau khi gia hạn thành công, chương trình sẽ thông báo Thông tin đăng nhập và xác nhận đơn hàng qua email khai báo ở bước 2.

Updated on 5 Tháng Sáu, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment