1. Home
 2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. 6. Tra cứu tờ khai/tiền thuế/thông báo

6. Tra cứu tờ khai/tiền thuế/thông báo

1. Xem tổng quan tình hình nộp tờ khai

Vào mục Tổng quan để xem các thông tin liên quan đến tình hình nộp tờ khai như: Số tờ khai đã đăng ký, Số tờ khai đã nộp, Tờ khai sắp hết hạn…

2. Tra cứu tờ khai đã nộp

Cho phép:

 • Xem danh sách tờ khai đã nộp

 • Xem Trạng thái của tờ khai (đã nộp thành công hay chưa)

 • Tải tờ khai về máy

 • Xem chi tiết nội dung tờ khai

3. Tra cứu tờ khai đăng ký nộp

Cho phép: Xem danh sách tờ khai đã đăng ký nộp

4. Tra cứu lịch sử đăng ký

Cho phép:

 • Xem danh sách các bản đăng ký đã nộp cho cơ quan thuế như: Đăng ký nộp tờ khai qua mạng, đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin dịch vụ…
 • Xem chi tiết nội dung tờ khai
 • Xem thông báo liên quan đến tờ khai

5. Tra cứu thông báo

Cho phép:

 • Xem danh sách các thông báo của nhà T-VAN và cơ quan thuế liên quan đến các tờ khai đã nộp
 • Xem chi tiết nội dung thông báo
 • Tải thông báo về máy

Updated on 28 Tháng Tư, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment