1. Home
  2. Khác
  3. Đăng nhập
  4. Xác thực email/Số điện thoại

Xác thực email/Số điện thoại

Nếu Email/Số điện thoại (gắn với tài khoản MISA dùng để đăng nhập vào phần mềm) chưa được xác thực, thì vào mỗi lần đăng nhập, chương trình hiển thị thông báo yêu cầu xác thực:

Thực hiện xác thực Email/Số điện thoại như sau:

Lưu ý: Trường hợp Email/SĐT không chính xác thì có thể đổi sang email khác như sau:

  • Nhấn Đây không phải là Email (hoặc Số điện thoại) của tôi

  • Sử dụng tài khoản mtax để đăng nhập

  • Vào mục Thông tin tài khoản

  • Thực hiện đổi và xác thực Email (hoặc Số điện thoại) sang Email (hoặc Số điện thoại) đúng.

Updated on 25 Tháng Tư, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment