1. Home
  2. Khác
  3. Đăng nhập
  4. Xác thực thông tin tài khoản

Xác thực thông tin tài khoản

Các trường hợp cần Xác thực thông tin tài khoản bao gồm:

Cách thực hiện:

Sau khi đăng nhập vào phần mềm, cần Xác thực thông tin tài khoản theo 1 trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Cả SĐT và Email chưa có tài khoản MISA

(Tài khoản MISA là tài khoản dùng để đăng nhập vào các phần mềm khác của MISA như MISA SME.NET, AMIS ACT, meInvoice…)

1. Nhập Mã xác thực (được gửi đến SĐT của người dùng)

2. Nhập Mật khẩu (làm mật khẩu đăng nhập phần mềm MTAX)

3. Hiển thị thông báo Xác thực thành công.

4. Từ lần đăng nhập tiếp theo, sử dụng tài khoản là:

  • Số điện thoại (đã xác thực ở trên)

  • Mật khẩu: là mật khẩu được nhập ở trên

Lưu ý: Sau khi đăng nhập vào phần mềm, cần thực hiện Xác thực email. Khi đó, có thể sử dụng Email (đã xác thực) để đăng nhập (giống như Số điện thoại )

Trường hợp 2: SĐT và Email đã có tài khoản MISA 

(Tài khoản MISA là tài khoản dùng để đăng nhập vào các phần mềm khác của MISA như MISA SME.NET, AMIS ACT, meInvoice…)

1. Nếu SĐT/Email đăng nhập đã được xác thực: Chỉ cần nhập Mật khẩu tài khoản MISA của SĐT/Email đăng nhập

Lưu ý: Có thể lấy lại mật khẩu nếu không nhớ bằng cách nhấn Quên mật khẩu

2. Nếu SĐT/Email đăng nhập chưa được xác thực

Lưu ý: Có thể lấy lại mật khẩu nếu không nhớ bằng cách nhấn Quên mật khẩu

3. Từ lần đăng nhập tiếp theo, sử dụng tài khoản MISA đã có để đăng nhập vào phần mềm.

Lưu ý: Sau khi đăng nhập vào phần mềm, nếu vẫn còn 1 trong 2 thông tin SĐT/Email chưa được xác thực thì cần thực hiện Xác thực SĐT/email. Khi đó, có thể sử dụng đồng thời SĐT/Email để đăng nhập.

Updated on 25 Tháng Tư, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment