1. Home
  2. 3. Câu hỏi thường gặp
  3. Xem lại lịch sử truy cập, hoạt động của người dùng?

Xem lại lịch sử truy cập, hoạt động của người dùng?

1. Nội dung

Cho phép xem được: Ai? Đã thực hiện những hành động gì? Vào thời gian nào? trên phần mềm mtax.vn

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Nhật ký truy cập.

2. Chương trình hiển thị lịch sử hoạt động.

Lưu ý: Có thể thiết lập điều kiện kiểm tra nhật ký truy cập:

  • Nhấn Lọc.
  • Khai báo Hành động và Thời gian cần tra cứu.
  • Nhấn Lọc.
Updated on 28 Tháng Tư, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment