1. Home
  2. 1. Bắt đầu sử dụng
  3. 2. Cập nhật thông tin người nộp thuế

2. Cập nhật thông tin người nộp thuế

1. Mục đích

Các thông tin khai báo ở đây sẽ tự động lấy lên các tờ khai lập trực tiếp trên MTAX, giúp Kế toán không mất công khai báo lại và đảm bảo tính chính xác, thống nhất giữa các tờ khai.

2. Các bước thực hiện

1. Tại màn hình Bắt đầu sử dụng\ chọn Cập nhật thông tin người nộp thuế

2. Khai báo các thông tin của người nộp thuế theo yêu cầu

Lưu ý: 

    • Các thông tin có dấu * là các thông tin bắt buộc nhập.
    • Người nộp thuế: Điền tên công ty 
    • Người ký: Điền tên người đại diện theo pháp luật của công ty.

Lưu ý: Khi có thay đổi, cần cập nhật lại thông tin người nộp thuế như hình dưới

Updated on 27 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment