1. Home
  2. Kiểm tra tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa?

Kiểm tra tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa?

Sau 01 ngày kể từ ngày nộp tờ khai, kế toán có thể kiểm tra tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa như sau:

1. Vào mục Khai thuế\ chọn Tờ khai đã nộp.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm các tờ khai cần kiểm tra.

3. Chương trình hiển thị danh sách tờ khai đã nộp. Kiểm tra hiệu lực của tờ khai tại cột Trạng thái.

  • Trạng thái TCT chấp nhận: Tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận.
  • Trạng thái TCT không chấp nhận: Tờ khai không được cơ quan thuế chấp nhận =>Cách giải quyết: Kế toán liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để biết nguyên nhân không được chấp nhận và nộp lại tờ khai trên phần mềm mtax.vn hoặc làm theo hướng dẫn của cơ quan thuế trực tiếp quản lý(nếu có)
  • Trạng thái Gửi lên MISA: Tờ khai mới chỉ được gửi đến nhà TVAN (MISA) và chưa được gửi đến cơ quan thuế => Cách giải quyết: Nếu đã quá 15 phút thì có thể liên hệ với nhà TVAN (MISA) để yêu cầu xử lý.

Updated on 3 Tháng Tư, 2020

Was this article helpful?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment