1. Home
  2. Khác
  3. Đăng nhập
  4. Nâng cấp bảo mật tài khoản

Nâng cấp bảo mật tài khoản

Khi ở phiên bản cũ nâng cấp lên, chương trình sẽ yêu cầu Nâng cấp bảo mật tài khoản như sau:

1. Sau khi đăng nhập vào phần mềm, xuất hiện giao diện Nâng cấp bảo mật tài khoản.

2. Khai báo các thông tin theo yêu cầu. (Cần khai báo chính xác SĐT và Email để nhận Mã xác thực)

3. Nhấn Tiếp theo và thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Cả SĐT và Email đều chưa có tài khoản MISA

(tài khoản MISA là tài khoản dùng để đăng nhập vào các phần mềm khác của MISA như MISA SME.NET, AMIS ACT, meInvoice…)

1. Chương trình hiển thị thông báo Nâng cấp bảo mật thành công, nhấn Đồng ý.

2. Nhập Mã xác thực (được gửi đến SĐT của người dùng)

3. Nhập Mật khẩu (làm mật khẩu đăng nhập phần mềm MTAX)

4. Hiển thị thông báo Nâng cấp bảo mật thành công.

5. Từ lần đăng nhập tiếp theo, sử dụng tài khoản là:

    • Số điện thoại (đã xác thực ở trên)
    • Mật khẩu: là mật khẩu được nhập ở trên

Lưu ý: Sau khi đăng nhập vào phần mềm, cần thực hiện Xác thực email. Khi đó, có thể sử dụng Email (đã xác thực) để đăng nhập (giống như Số điện thoại )

Trường hợp 2: SĐT và Email đã có tài khoản MISA

(tài khoản MISA là tài khoản dùng để đăng nhập vào các phần mềm khác của MISA như MISA SME.NET, AMIS ACT, meInvoice…)

1. Trên giao diện Nâng cấp bảo mật: khi nhập Số điện thoại đã có tài khoản MISA, chương trình sẽ tự điền Email tương ứng và không cho phép sửa (cũng tương tự nếu nhập Email đã có tài khoản MISA)

2. Nhấn Tiếp theo, Chương trình hiển thị thông báo Nâng cấp bảo mật thành công.

3. Nhấn Đồng ý.

4. Từ lần đăng nhập sau, sử dụng Số điện thoại/Email Mật khẩu của tài khoản MISA tương ứng để đăng nhập

Lưu ý: Nếu SĐT/Email đăng nhập chưa được xác thực, thì phải thực hiện thêm bước xác thực để đăng nhập vào phần mềm

Lưu ý: Sau khi đăng nhập vào phần mềm, nếu vẫn còn 1 trong 2 thông tin SĐT/Email chưa được xác thực thì cần thực hiện Xác thực SĐT/email. Khi đó, có thể sử dụng đồng thời SĐT/Email để đăng nhập.

Updated on 29 Tháng Tư, 2020

Was this article helpful?

Related Articles

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
misa support

Leave a Comment